amazon कंपनी मध्ये भरती |

amazon vacancy in 2024 | WFH वर्क फ्रोम होम , संधी .

amazon vacancy 2024 : अमेझोन इंडिया मार्फत ट्रान्झॅक्शन रिस्क मॅनेजमेंट टीम साठी एकूण 50 जागासाठी भरतीची अपडेट जाहीर केली आहे , यामध्ये मुख्य तत्वावर Risk Investigator या पदासाठी पात्र आणि अनुकूल अनुभव असणाऱ्या उमेदवाराकडून अर्ज मागवण्यात येत आहेत . अर्ज प्रक्रिया सुरु असून , अर्ज तात्काळ स्वरुपात भरण्यात याव असे आवाहन , अर्ज ONLINE पद्धतीने स्वीकारण्यात येत आहेत . तसेच भरती संबधित भरती प्रक्रिया कोणत्याही क्षणी बंद होऊ शकते , याच कारणे उमेदवारास सूचना कि , लवकरात – लवकर अर्ज करावा आणि मुलाखत प्रक्रीयेसाठी तयारी सुरु करावी , इतर सर्व तपशील खालीलप्रमाणे दिला असून , सर्व पात्र उमेदवारांनी संधीचा उपभोग घ्यावा अशी विनंती .

 • एकूण जागा : 50
 • पद नाव : Risk Investigator
 • जास्तीत – जास्त वयो मर्यादा : 21 ते 40 वर्ष [ बाकी नियम लागू ]
 • पगार : 3 ते 4 LPA पकेज .
 • अर्ज पद्धती : ONLINE
 • नौकरींचे ठिकाण : WFH
 • फीस : फी नाही
 • अर्ज सुरु तारीख : तात्काळ
 • निवड प्रक्रिया : टेस्ट & मुलाखत .
 • अर्ज भरवयची शेवट तारीख : नमूद नाही .

महत्वपूर्ण लिंक्स |IMP Links

 • अधिकृत वेबसाईट = click here

[ वरील दिलेल्या लिंक्स मदतीने आपण थेट अर्ज किंवा अधिकृत जाहिरात डाउनलोड करू शकता तसेच अश्याच काही वर्क फ्रोम होम जॉब भरतीची अपडेट पुढीलप्रमाणे दिली आहे कृपया पाहून घ्यावी ]

शैक्षणिक अहर्ता | eligibility criteria

 • [ Risk Investigator ] = संबधित पदासाठी पात्रता हि उमेदवार मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून कोणत्याही शाखेची पदवी धारक असणे आवश्यक आहे तसेच संबधित पदाचा अनुकूल अनुभव असणे आवश्यक आहे आणि खालील दिलेल्या पात्रता यादी मधील गुण अवगत असणे आवश्यक .
 • उत्कृष्ट लिखित आणि बोलण्याची इंग्रजी कौशल्ये आणि व्याकरणदृष्ट्या योग्य, संक्षिप्त आणि अचूक लिखित प्रतिसाद तयार करण्याची क्षमता असणे .
 • अंतर्गत आणि बाह्य ग्राहकांना जटिल व्यवहार समस्या योग्यरित्या आणि स्पष्टपणे संप्रेषण करण्याच्या क्षमतेसह उत्कृष्ट परस्पर कौशल्ये समस्या सोडवण्याची कौशल्ये असणे .
 • स्वतंत्रपणे काम करण्याची आणि काही मार्गदर्शनाशिवाय जटिल तपास निर्णय घेण्याची क्षमता असणे आवश्यक .

job Description

ट्रान्झॅक्शन रिस्क इन्व्हेस्टिगेटरला उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी विभाग व्यवस्थापन, जोखीम विश्लेषक, जोखीम अभियंते, इतर कंपनी सहयोगी आणि तृतीय पक्ष यांच्याशी वारंवार लेखी आणि मौखिक संवाद साधणे आवश्यक आहे. ट्रान्झॅक्शन रिस्क इन्व्हेस्टिगेटरची स्थिती योजना आखण्यासाठी आणि उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी उत्कृष्ट निर्णयावर अवलंबून असते आणि व्यवस्थापकाच्या मर्यादित देखरेखीखाली काम करेल.

amazon vacancy in 2024

amazon vacancy 2024 : Total 50 Vacancies for Amazon India Transaction Risk Management Team The recruitment update has been released, in which the eligible and suitable for the post of Risk Investigator on the main basis Applications are invited from candidates with experience. Application process is ongoing, application is immediate Requests to be filled, applications are being accepted ONLINE. Also recruitment process related to recruitment Can be closed at any moment, for this reason candidates are advised to apply and interview as soon as possible To start the preparation for the process, all other details are given below, all the eligible candidates avail the opportunity .

 • Total Seats : 50
 • Post Name : Risk Investigator
 • Maximum Age Limit : 21 to 40 Years [Other Rules Applicable]
 • Salary: 3 to 4 LPA package.
 • Application Method : ONLINE
 • Job Location : WFH
 • Fees: No fees
 • Application Start Date : Immediate
 • Selection Process: Test & Interview.
 • Last date for submission of application: Not specified.

महत्वपूर्ण सूचना |IMP instructions

 • संबधित भरतीमध्ये नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारास 24*7 रोटेशनल शिफ्ट करावी लागेल , याची अर्ज करणाऱ्या उमेवारास नोंद असावी .
 • त्याचप्रमाणे नियुक्त होणारा उमेदवारास साप्ताहिक पाच दिवस काम आणि दोन दिवस सुट्टी असेल तसेच इतर सुविधा देखील लागू असतील .

Conclusion of this vacancy

As we navigate through the evolving landscape of employment opportunities, it’s evident that Amazon continues to stand as a beacon of innovation and growth in the job market. With its diverse array of vacancies in 2024, Amazon offers a gateway to meaningful careers for individuals worldwide. Whether you’re a seasoned professional or an aspiring talent, the plethora of roles available cater to various skill sets and ambitions.

So, seize the opportunity to embark on a transformative journey with Amazon through Rojgarsarthi.com, where you can explore and apply for these exciting vacancies. Embrace the chance to contribute to one of the world’s leading companies, shaping the future of e-commerce and technological advancement. Join the ranks of Amazonians who are redefining the boundaries of possibility, and let Rojgarsarthi.com be your trusted companion in unlocking the door to your professional aspirations.