मुंबई मेट्रो मध्ये भरती |

MUMBAI METRO RAIL CORPORATION LIMITED | डिप्लोमा धारकास संधी

metro vacancy : MMRC म्हणजेच MUMBAI METRO RAIL CORPORATION LIMITED अंतर्गत एकूण 17 जागेसाठी सरळसेवा भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे , या metro vacancy मध्ये Deputy General Manager , Deputy General Manager ( (Operations Safety) , Assistant General Manager((Security), Assistant General Manager (Track) , Assistant General Manager (RS) , Deputy Engineer (S&T) इत्यादी पदाकरिता अर्ज मागवण्यात येत आहेत , अर्ज प्रक्रिया सुरु झाली असून या भरतीसाठी अर्ज हे ONLINE पद्धतीने मागवण्यात येत आहेत तसेच या भरतीसाठी अर्ज करावयाची शेवट तारीख हि 05 डिसेंबर 2023 आहे इतर सर्व तपशील खालीलप्रमाणे असून सर्व पात्र उमेदवारांनी संधीचा उपभोग घ्यावा हि विनंती .

 • एकूण पदे : 17 जागा .
 • पद  नाव : Deputy General Manager (Operations) , Deputy General Manager (Operations Safety) , Assistant General Manager (Security) ,(Track) ,& (RS) , Deputy Engineer (S&T) &(Electrical) , Assistant Engineer (Civil) , Supervisor (Material Management) , Jr. Engineer -II (Civil) , Jr. Engineer -II (Track) , Deputy Accountant .
 • शिक्षण / पात्रता : पद्नुसार खालीलप्रमाणे .
 • जास्तीत – जास्त वयो मर्यादा : 18 ते 33,35 & 40 .
 • पगार : जाहिरात पहावी .
 • अर्ज पद्धती : ONLINE
 • नौकरींचे  ठिकाण  : मुंबई ,
 • फीस  : फी नाही .
 • अर्ज  सुरु  तारीख : 03 -11-२०२३
 • अर्ज  भरवयची शेवट तारीख : 05 डिसेंबर २०२३ .

महत्वपूर्ण लिंक्स |IMP Links

मूळ जाहिरात PDF   https://shorturl.at/gwG78
Online अर्ज https://shorturl.at/efkw5
अधिकृत वेबसाईट  /www.metrorailnews.in/
टीप : वरील लिंक जाऊन अधिकृत जाहिरात डाऊनलोड करू शकता तसेच कार्यरत लिंक जाऊन थेट अर्ज करू शकता तसेच अश्याच काही भरतीच्या लिंक्स खाली दिल्या आहेत कृपया एक वेळ भेट द्यावी // You can download the official advertisement by going to the above link and apply directly by going to the working link and also some such recruitment links are given below please visit once.
पोलीस पाटील भरती   https://rojgarsarthi.com/sindhudurg-police-patil/

शैक्षणीक अहर्ता || eligibility criteria 

 • [ Deputy General Manager (Operations) ] = उमेदवार , पूर्ण वेळ बॅचलर इलेक्ट्रिकल मध्ये पदवी/ यांत्रिक / इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रॉनिक आणि दूरसंचार अभियांत्रिकी किंवा मध्ये बॅचलर पदवी सरकारकडून PCM ओळखले आणि नामांकित विद्यापीठातून प्राप्त असणे आवश्यक आहे .
 • [ Deputy General Manager (Operations Safety) ] = उमेदवार , पूर्ण वेळ बॅचलर इलेक्ट्रिकल मध्ये पदवी/ यांत्रिक / नागरी / इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रॉनिक आणि दूरसंचार अभियांत्रिकी किंवा मध्ये बॅचलर पदवी सरकारकडून PCM ओळखले आणि नामांकित विद्यापीठातून प्राप्त असणे आवश्यक आहे .
 • [ Assistant General Manager (Security) ] = उमेदवार , पूर्ण वेळ बॅचलर पासून पदवी ओळखले आणि नामांकित विद्यापीठातून प्राप्त असणे आवश्यक आहे .
 • [ Assistant General Manager (Track) ] = उमेदवार , पूर्णवेळ पदवी स्थापत्य अभियांत्रिकी मान्यताप्राप्त कडून आणि प्रतिष्ठित विद्यापीठातून प्राप्त असणे आवश्यक आहे .
 • [ Assistant General Manager (RS) ] = उमेदवार , पूर्णवेळ पदवी यांत्रिक किंवा इलेक्ट्रिकल किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स आणि दूरसंचार पासून अभियांत्रिकी ओळखले आणि प्रतिष्ठित विद्यापीठातून प्राप्त असणे आवश्यक आहे .
   पदे / posts        जागा पदे/postsजागा
Deputy General Manager (Operations)01Deputy Engineer (Electrical)01
Deputy General Manager (Operations Safety)01Assistant Engineer (Civil)03
Assistant General Manager (Security)01Supervisor (Material Management)01
Assistant General Manager (Track)01  Jr. Engineer -II (Civil)03
Assistant General Manager (RS)01Jr. Engineer -II (Track)01
Deputy Engineer (S&T)01Deputy Accountant02

MUMBAI METRO RAIL CORPORATION LIMITED

metro vacancy: Under MMRC i.e. MUMBAI METRO RAIL CORPORATION LIMITED direct service recruitment advertisement has been published for a total of 17 posts, in this metro vacancy Deputy General Manager, Deputy General Manager (Operations Safety), Assistant General Manager ((Security), Assistant General Applications are being invited for the post of Manager (Track), Assistant General Manager (RS), Deputy Engineer (S&T) etc., the application process has started and the applications for this recruitment are being invited through ONLINE mode as well as the application for this recruitment Last date to apply is 05th December 2023 All other details are given below and all eligible candidates are requested to avail the opportunity.

 • Total Posts: 17 Seats.
 • Post Name : Deputy General Manager (Operations) , Deputy General Manager (Operations Safety) , Assistant General Manager (Security) ,(Track) ,& (RS) , Deputy Engineer (S&T) &(Electrical) , Assistant Engineer (Civil) , Supervisor (Material Management), Jr. Engineer-II (Civil), Jr. Engineer-II (Track), Deputy Accountant .
 • Education / Qualification : Post wise as follows.
 • Maximum Age Limit: 18 to 33,35 & 40.
 • Salary: See advertisement.
 • Application Mode: ONLINE
 • Job Location : Mumbai
 • Fees: No Fees.
 • Application Start Date : 03-11-2023
 • Last date for submission of application: 05 December 2023.

महत्वपूर्ण सूचना || important instructions

 • उमेदवारांकडे वैध वैयक्तिक ई-मेल आयडी आणि मोबाईल क्रमांक असणे आवश्यक आहे. तो दरम्यान सक्रिय ठेवला पाहिजे भरती प्रक्रिया. MMRCL वैयक्तिक मुलाखतीची सूचना आणि इतर कोणतीही माहिती पाठवेल फक्त नोंदणीकृत ई-मेल आयडीद्वारे तुमच्या अर्जाबाबत
 • उमेदवारांनी रिक्त पदासाठी अर्ज केला आहे की नाही हे स्पष्टपणे सूचित करणे आवश्यक आहे करार किंवा प्रतिनियुक्तीच्या आधारावर विचार तसेच शैक्षणिक पात्रतेच्या बाबतीत, UGC/ AICTE द्वारे मान्यताप्राप्त संस्थेच्या व्यतिरिक्त; द त्या संस्थेने दिलेली विशिष्ट पदवी/डिप्लोमा देखील मान्यताप्राप्त पदवी असणे आवश्यक आहे .
 • metro vacancy मध्ये सरकारी नोकरीत असलेले उमेदवार. विभाग / PSU/ स्वायत्त संस्थेने त्यांचे अर्ज पाठवले पाहिजेत योग्य चॅनेलद्वारे आणि तारखेला उपस्थित नियोक्त्याकडून “एनओसी” सादर करणे आवश्यक आहे मुलाखत (स्वरूप खाली संलग्न आहे आणि मुलाखतीला हजर राहण्यासाठी उमेदवाराला कोणताही प्रवास भत्ता/ प्रतिपूर्ती दिली जाणार नाही नियुक्तीपूर्व वैद्यकीय तपासणी
 • वरील पदासाठी अर्ज करताना, अर्जदाराने खात्री करावी की तो/तिने पात्रता पूर्ण केली आहे आणि विनिर्दिष्ट तारखांवर वर नमूद केलेले निकष आणि त्याने/तिने दिलेले तपशील बरोबर आहेत सर्व आदर. भरतीच्या कोणत्याही टप्प्यावर असे आढळून आले की उमेदवार पात्रता पूर्ण करत नाही नियम आणि/किंवा त्याने/तिने कोणतीही चुकीची/खोटी माहिती दिली आहे किंवा कोणतीही सामग्री दडपली आहे वस्तुस्थिती, त्याची/तिची उमेदवारी रद्द केली जाईल. त्यानंतरही यापैकी कोणतीही कमतरता आढळल्यास/ आढळल्यास नियुक्ती त्याच्या/तिच्या सेवा समाप्त करण्यासाठी जबाबदार आहेत.

|| Conclusion Of This Job Update ||

In drawing the curtains on our insightful journey through the opportunities presented by MUMBAI METRO RAIL CORPORATION LIMITED, Rojgarsarthi.com emerges as the instrumental force steering individuals toward an exciting trajectory in the dynamic world of metro infrastructure. The article, aptly titled “Metropolitan Careers: Navigating Opportunities in MUMBAI METRO RAIL CORPORATION LIMITED with Rojgarsarthi.com,” serves as a testament to our platform’s commitment to shaping the professional landscape within this pivotal sector. Far beyond the role of a conventional job portal, Rojgarsarthi.com becomes the architect of dreams, intricately aligning the aspirations of job seekers with the high-paced demands of MUMBAI METRO RAIL CORPORATION LIMITED.

This narrative surpasses the scope of mere recruitment; it is a celebration of innovation, connectivity, and the countless success stories that unfurl through Rojgarsarthi.com’s dedication to professional empowerment. As we bid adieu to this exploration, the echoes of fulfilled dreams resonate, illustrating the transformative impact of our platform. Rojgarsarthi.com remains the unwavering link connecting exceptional talent with opportunities in MUMBAI METRO RAIL CORPORATION LIMITED, leaving an indelible imprint on the landscape of metro infrastructure careers. With steadfast commitment, our platform solidifies its role as the preferred choice for those aspiring to contribute meaningfully to the evolution of metro rail systems, reinforcing its position as the quintessential portal for professionals seeking excellence in the dynamic field of urban transportation.