NBCC मध्ये विविध रिक्त पदावर भरती |

NBCC new vacancy | अर्ज सुरु , जवळपास 93 जागा .

nbcc new vacancy : NBCC india लिमिटेड अंतर्गत विविध रिक्त पदावर भरतीचे नोतीफीकेशन जाहीर झाले आहे तसेच , यामध्ये विभागामार्फत सरव्यवस्थापक, अतिरिक्त. महाव्यवस्थापक, उप. महाव्यवस्थापक, व्यवस्थापक, प्रकल्प व्यवस्थापक, उप. व्यवस्थापक, उप. प्रकल्प व्यवस्थापक, वरिष्ठ प्रकल्प कार्यकारी, व्यवस्थापन प्रशिक्षणार्थी, कनिष्ठ अभियंता या काही पदाकरिता पात्र उमेदवाराकडून अर्ज मागवण्यात येत आहेत . तसेच अर्ज प्रक्रिया सुरु असून , अर्ज हे ONLINE पद्धतीने स्वीकारण्यात येत आहेत . तसेच सदरील भरतीस अर्ज करावयाची शेवट तारीख 27 March 2024 आहे . इतर सर्व तपशील खालीलप्रमाणे दिला असून सर्व पात्र उमेदवारांनी संधीचा उपभोग घ्यावा .

 • एकूण जागा : 93
 • पद नाव : सरव्यवस्थापक, अतिरिक्त. महाव्यवस्थापक, उप. महाव्यवस्थापक, व्यवस्थापक, प्रकल्प व्यवस्थापक, उप. व्यवस्थापक, उप. प्रकल्प व्यवस्थापक, वरिष्ठ प्रकल्प कार्यकारी, व्यवस्थापन प्रशिक्षणार्थी, कनिष्ठ अभियंता .
 • जास्तीत – जास्त वयो मर्यादा : 28 ते 59 वर्ष [ बाकी नियम लागू ]
 • पगार : जाहिरात पहावी
 • अर्ज पद्धती : ONLINE
 • नौकरींचे ठिकाण : भारत
 • फीस : 1000 रु /-
 • अर्ज सुरु तारीख : 28-02-2024
 • निवड प्रक्रिया : लेखी परीक्षा & मुलाखत .
 • अर्ज भरवयची शेवट तारीख : 27 March 2024 .

महत्वपूर्ण लिंक्स |IMP Links

 • अधिकृत नोटीफीकेशन = click here
 • अधिकृत वेबसाईट = click here

[ वरील दिलेल्या लिंक्स मदतीने आपण थेट अर्ज किंवा अधिकृत जाहिरात डाउनलोड करू शकता तसेच अश्याच काही भरतीची माहिती पुढीलप्रमाणे दिली आहे कृपया पाहून घावी . ]

शैक्षणिक अहर्ता | eligibility criteria

 • [ सरव्यवस्थापक, अतिरिक्त ] = पूर्णवेळ PMC क्षेत्रात एकूण 15 वर्षांचा अनुभव सिव्हिल मध्ये व्यवस्थापक पदवी | / EPC / रिअल इस्टेट / पायाभूत सुविधा. पाहिजे (स्ट्रक्चरल अभियांत्रिकी किंवा | सध्या नियमितपणे काम करत रहा DESIGN-CIVIL) समतुल्य किमान कालावधी एका चरणात 02 वर्षे .
 • [ महाव्यवस्थापक ] = पूर्ण वेळ मध्ये पदवी घेतली इलेक्ट्रिकल/ यांत्रिक अभियांत्रिकी किंवा समतुल्य पासून सरकार ओळखले विद्यापीठ / सह संस्था ६०% एकूण गुण .
 • [ उप. महाव्यवस्थापक ] = पूर्ण वेळ एकूण 15 वर्षांचा अनुभव. पाहिजे सध्या नियमितपणे कार्यरत असलेल्या व्यवस्थापकाची पदवी अ (आर्किटेक्चर आणि आर्किटेक्चर 006 पायरीमध्ये किमान 02 वर्षे कालावधी .

NBCC new vacancy

nbcc new vacancy : Recruitment notification for various vacancies has been announced under NBCC India Limited Also, through the department, General Manager, Addl. General Manager, Deputy. General Manager, Manager, Project Manager, Deputy Manager, Deputy Project Manager, Senior Project Executive, Management Trainee, Junior Applications are invited from eligible candidates for the post of Engineer. Also the application process is going on, the application These are being accepted in ONLINE mode. Also, the last date to apply for the said recruitment is 27 March 2024 is All other details are given below and all eligible candidates should avail the opportunity .

 • Total Seats : 93
 • Post Name : General Manager, Addl. General Manager, Deputy. General Manager, Manager, Project Manager, Deputy. Manager, Deputy Project Manager, Senior Project Executive, Management Trainee, Junior Engineer.
 • Maximum Age Limit : 28 to 59 Years [Other Rules Applicable]
 • Salary : See advertisement
 • Application Method : ONLINE
 • Job Location : India
 • Fee : Rs.1000/-
 • Application Start Date : 28-02-2024
 • Selection Process: Written Test & Interview.
 • Last date for submission of application: 27 March 2024.

महत्वपूर्ण सूचना |IMP instructions

 • निवडलेले आणि नियुक्त केलेले उमेदवार नोकरीसाठी सर्वसमावेशक असतील एक वर्षाच्या प्रोबेशन कालावधीत प्रशिक्षण. प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण झाल्यावर, ते च्या IDA वेतनश्रेणीमध्ये सहाय्यक व्यवस्थापक (कायदा) या पदावर E-1 स्तरावर निश्चित केले जाईल .
 • जर उमेदवार एखाद्या विशिष्ट पात्रतेवर समतुल्य पात्रता म्हणून दावा करत असेल तर जाहिरातीची आवश्यकता असेल, त्यानंतर त्याने/तिने या संदर्भात ऑर्डर/पत्र सादर करणे आवश्यक आहे अंतर्गत प्राधिकारी (संख्या आणि तारखेसह) सूचित करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने जारी केले आहे ज्यावर असे उपचार केले गेले आहेत, अन्यथा उमेदवारी/ऑनलाइन अर्जास जबाबदार आहे नाकारले.

Conclusion of this vacancy

As the NBCC opens its doors to new opportunities, it’s a beckoning call for aspiring individuals to embark on a journey of growth and excellence. With vacancies ripe for the taking, candidates are urged to seize the moment and propel their careers forward. Rojgarsarthi.com stands as the beacon of guidance in this quest, offering invaluable insights, resources, and support to navigate the intricate path of employment.

As applicants prepare to embark on this transformative journey, Rojgarsarthi.com stands ready to be their trusted companion, providing a platform where dreams meet opportunities. Together, let us usher in a new era of success and fulfillment, where each step taken is a testament to determination and ambition. Embrace the possibilities, harness the potential, and let Rojgarsarthi.com be your partner in shaping a brighter future, one career opportunity at a time.